ВЛЕЗНИ ВРАТИ - ПОРТИ

Изработени од даб, костен, бор, чам и разни тропски дрва, разна дебелина на профилот, затворање стандардно и сигурносно, обоени и лакирани со еколошки бои и лакови. Изработени според старата македонска архитектура со сите додатни украсни елементи.

Porta4.jpgdetal-mentese.jpgporta-2.jpgporta-3.jpgporta-Ohrid.jpgporta-kepenok.jpgporta.jpgportica.jpgstara-porta.jpg