ВЛЕЗНИ ВРАТИ

Изработени од даб, костен, бор, чам и разни тропски дрва, разна дебелина на профилот, затворање стандардно и сигурносно, обоени и лакирани со еколошки бои и лакови.

 

 

 

 

 

 

 

ВЛЕЗНИ ВРАТИ - ПОРТИ

Изработени од даб, костен, бор, чам и разни тропски дрва, разна дебелина на профилот, затворање стандардно и сигурносно, обоени и лакирани со еколошки бои и лакови. Изработени според старата македонска архитектура со сите додатни украсни елементи.