СОБНИ ВРАТИ - МАСИВ 

Изработени од разни видови на дрво: чам, бор, костен, меранди со разна дебелина на профилот, обоени и заштитени со еколошки или полиуретански бои и лакови, каса права или комбинирана со табли, квака по избор.

Bora.jpgGora.jpgKola 2.JPGKola.JPGParavan.jpgVia s.JPGVitraz.JPGEleni.jpgDora.jpgFlora.jpgPida s.JPGPida.JPGStela.jpgUranija.jpgVia.JPG